VALÉRIINE BALÍKY ZDRAVIA

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Celý Článok
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
23.04.2021

Oravský príbeh v maľbe

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
V jedinečnom okamihu sa snúbi Prvá dáma Tatier s prvou dámou výtvarného umenia Oravy – s Máriou Medveckou. Hotel Lomnica – Monografia „Mária Medvecká – oravský príbeh v maľbe“, ktorú ešte koncom minulého roka 2021 vydala Galéria Lomnica, nevznikla vo vzduchoprázdne. Dramaturgicky nadväzuje na predchádzajúce výstavné aj monografické aktivity galérie, najmä na tú líniu, ktorá skúma hraničný terén medzi „slovenským príbehom“ a „domácimi alternatívami moderny“. Celý Článok
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Menu
Naše Projekty
Menu
Naše Projekty