Kaštieľ Pálffy
Kaštieľ Pálffy vo Svätom Jure
Kaštieľ Pálffy
VIAJUR vinohradníctvo a vinárstvo
Kaštieľ Pálffy
Internetový obchod a distribúcia vín
Hotel Lomnica
Galéria Lomnica nelimituje svoj priestor len na výstavné sály. Príležitosť nasať kus umenia, histórie a tatranskej tradície máte na každom kroku.
Otváracia doba 10.00 ~ 20.00 Štvrtok ~ Nedeľa
Rezervácia +421 52 285 3500 Vstup bezplatný
* V prípade záujmu o prehliadku galérie v týchto dňoch alebo v prípade záujmu o skupinové prehliadky nad 10 osôb je potrebné kontaktovať recepciu vopred. Rezervácie sú odporúčané a nevyhnutné len od pondelka do stredy.
Hotel Lomnica ornament

Sme galériou, v ktorej sa dá bývať, ale i vychutnávať si kulinárske umenie

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Stálu expozíciu Dominika Skuteckého nájdete napríklad na stenách Kaviarne Mozart, diela umelca Ladislava Medňanského sú zase súčasťou interiéru Reštaurácie Sissi. V galerijných sálach nájdete pravidelné výstavy slovenského umenia a uvidíte diela od mnohých výtvarných velikánov. Hotel Lomnica bol spolu s galériou v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove zapísaný medzi miesta mimoriadneho kultúrneho a prírodného významu.
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hotel Lomnica ornament

VEĽKÁ A MALÁ GALÉRIA

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Oravský príbeh v maľbe
Diela maliarky Oravy a národnej umelkyne Márie Medveckej v sebe nesú silný lokálpatriotizmus, ktorý mala doslova v krvi. Jej čisté krajinomaľby, krajiny s figurálnou štafážou oravských ženičiek, portréty oravských detí, matiek, dobytka na poliach, povozov predstavujú archetypy tradičnej oravskej society, sveta práce a tradícií. Maľovala dômyselné, farebné pestré a dekoratívne účinné kvetinové zátišia, vidiecke etudy, najmä však neopakovateľnú krajinu v typickom zemitom kolorite a vibrujúcom prednese.
Viac o výstave
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hotel Lomnica ornament

CHODBOVÁ GALÉRIA PRILIEHAJÚCA KU KAVIARNI MOZART

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Slovenský príbeh v Prahe
Aktuálnou expozíciou Slovenský príbeh v Prahe nadväzujeme na doterajšie výstavné podujatia Galérie Lomnica, ktoré v rôznych súvislostiach skúmali autorské aj žánrové podoby slovenskej výtvarnej moderny medzivojnového obdobia, ako aj jej pokračovateľov z okruhu Skupiny galandovcov. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia nevznikalo vo vzduchoprázdne. Z hornouhorského kontextu (viazaného na podnety umeleckých akadémií v Budapešti, vo Viedni, v Mníchove a Paríži) pri počiatkoch našej výtvarnej moderny stoja kľúčové osobnosti Ladislava Medňanského a Dominika Skuteckého.
Viac o výstave
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hotel Lomnica ornament

Výstava Slovenský príbeh v Prahe

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Výstava Slovenský príbeh v Prahe má však iné ambície. Cez najdôležitejšie osobnosti našej maliarskej moderny – klasikov, Generáciu 1909 a Generáciu 1919 – ukázať vývinový profil od realistického prístupu k moderným smerom a vplyvom (či už ide o impresionizmus, expresionizmus, kubizmus, fauvizmus, surrealizmus), aj keď v našom kultúrnom prostredí nikdy nenadobudli ortodoxnú podobu.
Viac o výstave
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hotel Lomnica ornament

VYSTAVENÉ DIELA

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Galéria, v ktorej sa dá bývať
Prvá dáma Tatier disponuje bezmála 500 akvizíciami, ktoré zachytávajú úžasný umelecko-historický oblúk od prelomu 19. a 20. storočia s plenérovými, luministickými a impresívnymi tendenciami cez klasickú slovenskú medzivojnovú modernu až po revitalizáciu odkazu v generácii skupiny galandovcov. Nechýbajú ani silné mimoskupinové a nadgeneračné medzivojnové a povojnové tendencie. Diela sa nachádzajú nielen po chodbách či v dvoch galériách, no taktiež sú rozmiestnené priamo v jednotlivých izbách, a tak Hotel Lomnica právom nesie originálne označenie – Galéria, v ktorej sa dá bývať.
Viac o dielach
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hotel Lomnica ornament

Galerijné publikácie

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hála v Lomnici Objavte Tatry očami Hálu

Slovenský príbeh v maľbe Spoznajte staré Slovensko v novom svete

Slovenský príbeh v maľbe Dve podoby slovenského príbehu v maľbe

Oravský príbeh v maľbe Spoznajte Oravu očami Márie Medveckej
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hotel Lomnica ornament

Kurátor galérie

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
„Ako mladý kunsthistorik som mal česť podieľať sa na otvorení Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Potom som sa ako správca zbierok a vedúci odborného oddelenia venoval rozsiahlej výstavnej, publikačnej, kurátorskej, pedagogickej a súdnoznaleckej činnosti doma i v zahraničí. Som rád, že tieto skúsenosti môžem po rokoch opäť zhodnotiť v unikátnom projekte Galérie Lomnica.“  - Marián Kvasnička

Galerijné publikácie od autorov Mariána Kvasničku, Jozefa Vydrnáka, Petra Bližnáka a Pavla Moška si môžete kúpiť na recepcii hotela, v hotelovom obchodíku alebo objednať telefonicky či e-mailom.
Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Hotel Lomnica ornament

Chcete mať celú galériu v telefóne?

Hotel Lomnica Hotel Lomnica
Pre všetkých návštevníkov je k dispozícii mobilná aplikácia Galéria Lomnica, ktorá je multimediálnym osobným sprievodcom galériou. Pomocou nej sa môžu hostia dozvedieť viac o každom obraze a jeho autorovi, ktorý sa tu nachádza. Pri danom obraze si stačí do vášho telefónu naskenovať príslušný QR kód a následne sa vám k vybranému dielu zobrazia všetky zaujímavosti. V prípade potreby je možné si zapožičať tablet s aplikáciou na recepcii hotela a užiť si tak prehliadku galérie naplno.
Hotel Lomnica Hotel Lomnica

Galéria Lomnica

V dnešnom uponáhľanom svete by sme Vám radi dopriali malé zastavenie a možno aj jedinečnú chvíľu na zamyslenie. Na samom začiatku stála myšlienka vytvoriť galériu pod majestátnym Lomnickým štítom. galeria.hotellomnica.sk
Naše ďalšie projekty
Hotel Lomnica logo
palk icon
Je nám ľúto, web Hotel Lomnica nie je možné pozrieť cez váš internetový prehliadač.
Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu a preto odporúčame nainštalovať najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Cez nich si užijete náš web v celej kráse.