Kaštieľ Pálffy
Kaštieľ Pálffy vo Svätom Jure
Kaštieľ Pálffy
VIAJUR vinohradníctvo a vinárstvo
Kaštieľ Pálffy
Internetový obchod a distribúcia vín

TATRANSKÁ LOMNICA (7. október 2022) – Hotel Lomnica**** vstupuje do systému duálneho vzdelávania so štyrmi žiakmi v odbore kuchár a jedným žiakom v odbore čašník, v aktuálnom školskom roku 2022/23. V piatok 7. októbra 2022 podpísali zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a tatranského Hotela Lomnica**** záväzok pomoci a rozvoja stredných odborných škôl v oblasti duálneho vzdelávania. Táto spolupráca dostala formálnu podobu v podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci.

Moderná výchova budúcich zamestnancov v oblasti cestovného ruchu a prepojenie vzdelávania s praxou je mimoriadne dôležité. Benefitom duálneho vzdelávania pre samotného žiaka je nielen odborné a technické zázemie od zamestnávateľa, ale aj vzájomná podpora, získavanie nových zručností, kontaktov, ale hlavne záruka toho, že sa po štúdiu žiak zamestná vo svojom odbore.

podpis memoranda PSK a Hotel Lomnica

Signatári memoranda sa dohodli rozvíjať spoluprácu a vzájomne sa obohacovať v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania v gastronomických odboroch a cestovnom ruchu, a podporovať tak užšiu spoluprácu medzi Hotelom Lomnica**** v Tatranskej Lomnici a Strednou odbornou školou hotelovou v Hornom Smokovci, a tým aj participovať na zvyšovaní úrovne poskytovaných služieb v cestovnom ruchu v regióne Vysoké Tatry.

Hotel Lomnica - príprava jedla

„Sme radi, že si študenti pre svoju prax vybrali prestížny tatranský Hotel Lomnica ****, vktorom môžu pretaviť svoje vedomosti aprepojiť ich spraxou, abyť tak dôležitým nositeľom posolstva v oblasti rozvoja, vzdelávania avýchovy žiakov. Naši študenti z duálneho vzdelávania sú priamo zapojení do pracovného procesu a teší nás, že budú súčasťou nášho tímu. Chceme vychovávať budúcu generáciu fundovaných odborníkov, rozvíjať ich potenciál v gastronómii, podporovať prirodzené talenty a pomáhať aj touto formou cestovnému ruchu. Sme úprimne radi, že sa títo ambiciózni študenti neboja výziev, chcú a majú chuť na sebe tvrdo pracovať. Veríme, že tomu pomôže aj lukratívne prostredie pod Lomnickým štítom a samozrejme férové pracovné podmienky,“ uviedla predsedníčka predstavenstva Mores Resort, a.s. Zuzana Semanová.

Žiaci v duálnom vzdelávaní prepájajú teoretické vedomosti s praxou u zamestnávateľa v oblasti svojho zamerania. Študenti získavajú pracovné návyky, odborné skúsenosti, priateľstvá v zdravých pracovných kolektívoch a vyššiu konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce. Skrátia si aj adaptačnú fázu pri nástupe do zamestnania a rýchlejšie dosiahnu výkon s lepším mzdovým ohodnotením.

„Z 301 žiakov máme v duálnom vzdelávaní zapojených 186 žiakov. My ako škola chceme vychovávať odborníkov, a tu v Hoteli Lomnica je preto priestor ako stvorený. Žiaci sú v priamom styku s hosťom, v prostredí, ktoré vychováva. Uplatnenie je vysoké, veľa žiakov, ktorí skončia školu, ostáva v Tatrách na druhej strane, pravda je aj taká, že niektorí odchádzajú do zahraničia, ale po roku-dvoch sa opäť vrátia na Slovensko,“ doplnil Pavol Hudáček, riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci (SOŠ).

Hotel Lomnica - kuchyňa

„Študenti môžu práve u nás nájsť svoje vzory a inšpirujúce príklady toho, že keď budú dobre pracovať, všímať si špičku vo svojom odbore a učiť sa od nej, úspech sa zaručene dostaví. Vzájomná komunikácia, interakcia a učenie sa nových vecí sú základom toho, aby boli naši študenti, čo najlepšie pripravení na výkon svojho povolania, a stali sa tak plnohodnotnosť členmi nášho tímu. Už dnes im vieme ponúknuť špičkové technické vybavenie a atraktívne benefity: prospechové a podnikové štipendium, odmenu za produktívnu prácu, stravu zadarmo, náhradu cestovných nákladov na dopravu ako aj ochranné pracovné podmienky a certifikát o absolvovaní duálneho vzdelávania. Pridanou hodnotou tejto výučby u nás je možnosť profesionálne rásť vprostredí rodiny rôznorodých značiek a zoznámiť sa s profesiami ako je napríklad someliér, výrobný technológ vinárstva, pivovarnícky sládek, event manažér, atď. Tým, že máme široký podnikateľský zámer aj v agronomickom sektore, študenti majú možnosť vyskúšať si exkluzívne prácu vo vinárstve alebo v pivovare. Takéto zaujímavé možnosti prepojenia výroby produktov v spojení so službami na jednom mieste, nie sú pri duálnom vzdelávaní v súkromnom sektore veľmi bežné,“ dopĺňa Peter Mudrý, riaditeľ Hotela Lomnica****.

Ako ďalej Mudrý povedal, duálne vzdelávanie poskytuje benefity a žiaci nie sú odkázaní iba na získavanie teoretických znalostí, ale reálne zbieranie zručností vďaka certifikovaným inštruktorom a kuchárom s bohatými zahraničnými znalosťami. „My ako zamestnávateľ poskytujeme študentom top zázemie a rovnako vnímame, že práve cestovný ruch potrebuje vychovávať a podporovať rozvoj kľúčových profesií, akými sú kuchári a cukrári. Ich vedomosti areprezentatívne odborné zručnosti vieme ďalej rozvíjať prostredníctvom informačných workshopov, konferencií a odborných meetingov,“ uzavrel Mudrý.

podpis memoranda PSK a Hotel Lomnica

Dualistka Viktória Orolínová zo Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci vidí v duálnom systéme možnosť sebarealizácie v exkluzívnom prostredí. „Duál ako taký mi otvára dvere do kuchyne medziľudských vzťahov azároveň možnosť nazrieť do komplexného fungovania hotelierstva. Pozitívne na projekte je napríklad to, že zamestnávateľ finančne odbremenení rodičov od záťaže spojenej so štúdiom. Samozrejme tu môžem stretnúť aj zaujímavých ľudí a participovať na tvorivých procesoch jedinečných degustačných menu alebo cukrárenských diel, takisto prezentáciách, workshopoch či konferenciách ako tomu bolo aj pred pár dňami v Hniezdnom na sektorovej konferencii: Sezónnosť – lokálnosť – udržateľnosť v gastronómii. Zároveň mám pocit, že mi to pomôže lepšie zvládnuť maturitnú skúšku a práve prepojenie s praxou u zamestnávateľa mi dá cenné skúsenosti, ktoré v bežnom školskom procese nemám možnosť získať. Myslím si, že základom dobrých medziľudských vzťahov je otvorená komunikácia a som presvedčená, že ak sa naučím správne komunikovať a reagovať aj na menej príjemné situácie, ktoré vhodne ustojím, a ktoré k práci takisto patria, veľmi mi to pomôže aj v osobnom rozvoji a možno aj vsúkromnom živote. Duálne vzdelávanie poskytuje vďaka absolvovanej praxi u zamestnávateľa rozhodne náskok oproti ostatným rovesníkom bez praxe.“

V Prešovskom samosprávnom kraji sa za päť rokov dostali z čísla 84 žiakov v duálnom vzdelávaní na 1 300 študentov. „My z pozície odboru školstva tieto aktivity vítame a aktívne sme sa na tvorbe memoranda podieľali. Našou ambíciou je nezostať len pri tom, pretože to je len akt, ktorý začína praktickú realitu. Chceme, aby boli absolventi stredných odborných škôl uplatniteľní vo všetkých hoteloch v Tatrách. Pre nás je toto začiatok aktívnejšej spolupráce v rámci lokality Vysokých Tatier. Takéto memorandum o spolupráci s Hotelom Lomnica je akousi prvou lastovičkou a verím, že táto spolupráca bude veľmi prospešná,“ uzavrel Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK.

Aj keď pandémia koronavírusu a nepokojná situácia v Európe značne prispeli k celkovej nestabilite, odchodu zamestnancov zo služieb ako ajslabšiemu záujmu študentov o profesie v oblasti gastronómie, predstavitelia Hotela Lomnica**** napriek tomu veria, že s motivujúcimi podmienkami, odborníkmi z praxe, podporou školy a Prešovského samosprávneho kraja ako aj zodpovednými uchádzačmi v projekte duálneho vzdelávania, vrátia cestovnému ruchu náležitú pozornosť a dôležitosť.

Naše ďalšie projekty