Kaštieľ Pálffy
Kaštieľ Pálffy vo Svätom Jure
Kaštieľ Pálffy
VIAJUR vinohradníctvo a vinárstvo
Kaštieľ Pálffy
Internetový obchod a distribúcia vín

„ReUSE and ReCYCLE“

Význam zodpovedného cestovného ruchu nemožno podceňovať, a preto je nesmierne dôležité, aby sme pokračovali v úsilí o dosiahnutie celkovej pozitívnej rovnováhy v environmentálnych, zážitkových, sociálno-kultúrnych a hospodárskych vplyvoch. Ak nebude cestovný ruch efektívne riadený, pravdepodobne bude poškodená akákoľvek destinácia. Aby sme však zmiernili jeho vplyv alebo ho prinajmenšom udržali v rovine, v akej sa v súčasnosti nachádza, pri nastavovaní nášho EKO programu s názvom ReUSE&ReCYCLE sme sa inšpirovali podmienkami normy ISO 14001 – požiadavkami na zabezpečenie environmentálneho inžinierstva.

Striktné kritériá

Získať oprávnenie a nazývať svoj hotel EKO zariadením pritom vôbec nie je jednoduché. Certifikácia európskou ekoznačkou vyžaduje splnenie 29 povinných kritérií a získať stanovený počet bodov deklarovaním časti z 90 voliteľných kritérií. Podmienky sú rozdelené podľa jednotlivých oblastí – energia, voda, recyklácia a odpady, detergenty a dezinfekčné prostriedky a environmentálny manažment. Hoci v budúcnosti nebudeme úplne niesť 100 % nálepku ECO LABEL HOTEL, už teraz však spĺňame niekoľko dôležitých kritérií, iné plánujeme zaviesť.

 

19 06 28 14 50 39 5d16293f3506b thumb c marek hajkovsky foto hotel lomnica interier 2017 15

 

ECO program ochrany životného prostredia v rámci Hotela Lomnica zahŕňa nasledujúce elemeny.

Elementy, ktoré máme zavedené:

 1. Energia riadená kartou v izbách.
 2. Centrálne a lokálne riadený klimatizačný systém v izbách a v konferenčných miestnostiach.
 3. Centrálne a lokálne riadené osvetlenie, výkonné žiarovky, rôzne svetelné scény, rôzne intenzity osvetlenia.
 4. Používanie úsporných žiaroviek.
 5. Inovatívne technológie, ktoré pomôžu zamestnancom i hosťom šetriť energiu a vodné zdroje.
 6. Spotreba vody a energií a produkcia odpadu sa pravidelne monitorujú.
 7. Väčšina elektrických spotrebičov je v energetickej triede A alebo AA.
 8. Obmedzenie prietoku vody v kohútiku (ani v sprche) – nepresahuje 12 l/min. (perlátory).
 9. Triedenie nebezpečných odpadov, likvidácia elektro odpadu, chemického a biologického odpadu ( batérií či náplní do tlačiarne a ich následná likvidácia podľa predpisov).
 10. Hotel preferuje elektronickú formu posielania dokumentov a komunikácie.
 11. Šetriče na vodovodných a sprchových batériách a WC splachovačoch.
 12. Pravidelná kontrola plynových zariadení s cieľom minimalizovať plynové emisie a čistenie klimatizačných zariadení s cieľom zvýšiť hygienu prostredia.
 13. Separovanie  skla, bioodpadu, triedenie tuku a olejov – tzv. tukové lapoly.
 14. Obmedzené používanie výrobkov na jedno použitie.
 15. Používanie doplniteľných dávkovačov mydiel.
 16. Zníženie spotreby pracích i čistiacich prostriedkov.
 17. Opätovné používanie uterákov na izbách – na základe upozornenia hostí,
 18. Inovatívna, ekologická hygiena, regulovaná spotreba pracích a čistiacich prostriedkov v spolupráci s vybraným dodávateľom Hagleitner a ich konceptom Green Efficiency, ktorý obsahuje produkty v oblasti hygieny kuchyne a práčovne bez NTA, EDTA a bez fosfátov.
 19. Šetrné EKO-balenie detskej kozmetiky.
 20. Vlastná úpravovňa vody.
 21. Raňajky sa podávajú voveľkých nádobách a nepodporuje sa ponuka masla a džemov v malých jednorazových baleniach len pre jednu osobu.
 22. Predaj nápojov iba vo vratných fľašiach.
 23. Ponuka raňajok bola rozšírená o bio špeciality.
 24. Reštaurácie ponúkajú menu z bio potravín.
 25. Pri zásobovaní reštaurácií sa uprednostňujú iba lokálni dodávatelia.
 26. Používame bio zeleninu pestovanu vo vlastnej agrikultúre v lokalite Farná.
 27. Výlučne nefajčiarske verejné priestory.
 28. Vyradený nábytok a textílie  posielame na recykláciu(využívajú sa na výrobu zatepľovacích panelov).ECO aktivity:
 29. Podpora lyžiarov v rámci sezóny špeciálnymi zľavami.
 30. Odporúčanie turistických aktivít v okolitej prírode.
 31. Vedenie zamestnancov k aktívnemu separovaniu odpadu, recyklácii a ku kompostovaniu.
 32. Ideálna poloha hotela v blízkosti hromadnej dopravy.
 33. Pred hlavným vstupom do hotela sú odstavené 4 bicykle – 2 elektrické a 2 klasické, ubytovaní hostia si ich môžu prenajať.Elementy, ktoré budeme zavádzať:
 34. Separovanie odpadu na vyžiadanie – hostia dostanú na vyžiadanie dva koše s označením na separovaný odpad s príslušným farebným vrecko.
 35. Plastové laundry bags  nahradia bamboo bags .

 

19 06 28 14 50 23 5d16292f4bb02 small c marek hajkovsky foto hotel lomnica interier 2017 13

 

Tri rýchle otázky pre riaditeľku Hotela Lomnica Ing. Zuzanu Semanovú 

1. Ako vnímate dôležitosť environmentálnej politiky z hľadiska Hotela Lomnica a všeobecne z pohľadu cestovného ruchu na Slovensku? 

Žijeme a pracujeme v prostredí, ktoré patrí medzi chránené oblasti. Miesto, kde sme, už svojou vlastnou identitou v nás vyvoláva potrebu chrániť to, čo je okolo nás. V poslednom období je viditeľný záujem zrejme v každom segmente podnikania, že životné prostredie  je jeden z pilierov, ktoré musíme brať do úvahy aj vzhľadom na budúce generácie.

2. Prečo sa Hotel Lomnica rozhodol aktívne iniciovať v oblasti ECO programu? 

Už od začiatku otvorenia hotela sme brali do úvahy niektoré fakty, ktoré súvisia s ekológiou podnikania a práce, ale málo sme o nich hovorili. Postupom času prevádzky sa objavili ďalšie možnosti a nápady, ako sa s niektorými prístupmi dá pozrieť aj na zmysel ich recyklácie. Napríklad, že je možné recyklovať aj posteľnú bielizeň, ktorá už viac nie je použiteľná pre hostí.

3. Ako vnímajú návštevníci angažovanosť hotela v ECO oblasti?

Hostia sú sami tiež iniciátormi podnetov a návrhov, ktoré pravidelne vyhodnocujeme. Niektoré z nich sme už dokonca stihli zaviesť, iné plánujeme sprocesovať.

 

19 06 28 14 43 49 5d1627a513376 zuzana kovalova

 

Naše ďalšie projekty